کارآفرین بودن، هیجان‌انگیز و نشاط‌آور است، اینطور نیست؟
اما بیایید صادق باشیم... بعضی وقت‌ها کارآفرینی می‌تواند کاملاً دشوار باشد و حتی احساس کنید مشغول انجام یک بازی حدسی یا انتخاب از روی شانس هستید.

متغیرهای زیادی در موفقیت یا شکست کارآفرینی دخالت دارد، و گاهی اوقات این صعود و سقوط‌ها می‌تواند موجب تخلیه روحی شما گردد و شما را بی‌انگیزه کند. مشکل‌ترین قسمت این کار، تلاش برای جفت و جور کردن عوامل لازم و کنار هم قرار دادن آنها مثل تکه‌های پازل است طوری که موجب رشد مداوم، شفافیت کاری، و ساختاربندی صحیح گردد.